Игри

Информация за страница Лъки

За района на град Лъки едва през 1934 г. е открито училище в село Югово, а малко след това и в село Манастир. Първото градско училище пък се открива на 27 декември 1937 г., в което учител е Филип Петров Бояджиев. Той е роден в казанлъшкото село Габарево. В училището се обучават 20 ученици на различна възраст. Училището се помещава в една от стаите на общината, която е построена през 1935 г. През втората година за учещите се е открита и трапезария, с което се дава възможност и на децата, живеещи в околностите, да учат в града. Учителят Бояджиев, който е изключително уважаван от своите ученици, успява да разпали детското им въображение. Това става посредством изработването на първите етнографски експонати с мъниста. Гердани, торби и гривни са сред нещата, които Бояджиев създава. Именно с това се поставя началото на етнографското проучване на града през 1937 г., а през есента училището участва със свои предмети в Стопанската изложба в Пловдив, където получава първите две награди.

    Поради непрекъснато увеличаващия се брой на учениците все по-осезаемо започва да се чувства нуждата от разширение на сградата. С помощта на общината се обзавежда училище, което за времето си е сравнително добро. След третата година от своето основаване то става средищно, независимо че в него работи само един учител. По-късно на работа постъпват и други учители – Петър Цанков от село Оряховица, община Пазарджик, и Пейо Панов от село Манастир. До 1954 училището в Лъки е начално. Първият пети прогимназиален клас се открива през същата година. Привличането на заселници се дължи главно на разработените рудни находища, което се отразява и върху нарастването на броя на учениците и следователно – на нуждата училищната сграда да се разшири. След зимната ваканция на учебната 1958 – 59 г. учениците са въведени в новото училище, което разполага с 9 стаи, учителска стая и дирекция. 1959 г. остава паметна за местното население. Тогава с указ 139 на Министерски съвет местността е утвърдена в самостоятелна административна единица, като се отделя административно от община Дряново. В периода 1955 – 61 година една от основните задачи на учителския колектив е ограмотяването на населението.

    На 11 май 1963 г. основното училище прераства в СПУ – Средно политехническо училище. През същата година се разкрива и вечерно средно политехническо училище, което се посреща с голяма радост от родители, учители и ученици. Директор на училището по онова време е Слав Бозаджиев, който е неуморен педагог и значителен народен деец. Първият гимназиален випуск на училището се дипломира през 1966 г. През 1968 – 69 г. е построена новата сграда на Ученическия пансион, който дава подслон на живеещите в съседните села деца. 40-ят гимназиален випуск на училището завършва през 2004 – 05 г. Една част от учениците намират реализация в сферата на стопанството, а голяма част от тях пък успешно се представят на кандидат студентските изпити и влизат в различни висши учебни заведения. За учебната 2007 – 08 година е утвърден прием в профил Туризъм, защото се отчитат възможностите на общината за развитие в тази област – богато био разнообразие и добре съхранена околна среда.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker